Szymon Skoneczny - Dydaktyka

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

O mnie

Edukacja

2014-2015 r. - Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Tekstów Specjalistycznych, Uniwersytet Jagielloński.

11.12.2013 r. - nadanie stopnia doktora nauk technicznych przez Radę Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, tytuł pracy: Nieliniowa charakterystyka stacjonarna bioreaktorów przepływowych z unieruchomionym biofilmem.

2009-2013 r. - studia doktoranckie, Inżynieria chemiczna, Politechnika Krakowska.

2013 r. - studia inżynierskie, Akademia Górniczo-Hutnicza,Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, tytuł pracy: Symulacja procesu mikrobiologicznego w biofilmie bakteryjnym techniką automatów komórkowych.

2009 r. - mgr inż, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw, Technologia chemiczna, tytuł pracy: Examinations of molten coal ashes viscosity in relation to their chemical composition.


Staże zagraniczne

2009 r. - półroczna praktyka w Siemens Fuel Gasification, Frieberg, Niemcy.


Profil Mendeley


Lista najważniejszych publikacji


1. Cioch-Skoneczny M, Zdaniewicz M, Pater A, Skoneczny S. Impact of triticale malt application on physiochemical composition and profile of volatile compounds in beer. Eur Food Res Technol. 2019. doi:10.1007/s00217-019-03284-2

2. Skoneczny S. Cellular-automata based modeling of heterogeneous biofilm growth for microbiological processes following various kinetic models. Chem Process Eng. 2019.

3. Skoneczny S, Tabiś B. Steady state characteristics of a three-phase fluidized bed bioreactor with partial biomass recirculation. Chem Process Eng. 2019;40(1):77-86.

4. Skoneczny S, Tabiś B. An efficient start-up strategy of a continuous stirred tank bioreactor with biofilm. Chem Eng Res Des. 2019;141:449-454. doi:10.1016/j.cherd.2018.11.013

5. Skoneczny S, Cioch-Skoneczny M. Mathematical modelling and approximate solutions for microbiological processes in biofilm through homotopy-based methods. Chem Eng Res Des. 2018;139:309-320. doi:10.1016/j.cherd.2018.09.038

6. Skoneczny S. Mathematical modeling and simulation of a two-phase fluidized-bed bioreactor with an external aerator. Biotechnol Prog. 2018;34(5):1109-1119. doi:10.1002/btpr.2669

7. Cioch-Skoneczny M, Satora P, Skotniczny M, Skoneczny S. Quantitative and qualitative composition of yeast microbiota in spontaneously fermented grape musts obtained from cool climate grape varieties ‘Rondo’ and ‘Regent.’ FEMS Yeast Res. 2018;18(8):foy089-foy089. http://dx.doi.org/10.1093/femsyr/foy089.

8. Skoneczny S, Cioch M. Determination of steady-states in a tubular biofilm bioreactor with axial dispersion. Chem Eng Res Des. 2018;136:468-476. doi:10.1016/j.cherd.2018.06.011

9. Skoneczny S, Tabiś B. Ocena możliwości i dokładności numerycznego przewidywania morfologii błon biologicznych w bioreaktorach przepływowych. Przem Chem. 2015;94(8):1338-1343. doi:10.15199/62.2015.8.XX

10. Tabiś B, Skoneczny S. Wpływ międzyfazowego przenoszenia biomasy w procesie aerobowym na stacjonarne właściwości bioreaktora zbiornikowego z biofilmem na ścianach. Przem Chem. 2012;91(12):2370-2374.

11. Tabiś B, Skoneczny S. Stabilization of unstable steady states of a continuous stirred tank bioreactor with predator-prey kinetics. J Biotechnol. 2013;166(4):145-151. doi:10.1016/j.jbiotec.2013.05.006

12. Wyrwa A, Pluta M, Skoneczny S, Mirowski T. Modelling the Long-Term Development of an Energy System with the Use of a Technology Explicit Partial Equilibrium Model. In: Bubak M, Kitowski J, Wiatr K, eds. EScience on Distributed Computing Infrastructure (Series: Lecture Notes in Computer Science). Vol 8500. Springer International Publishing; 2014:489-503. doi:10.1007/978-3-319-10894-0_35

13. Skoneczny S, Cioch M. Modeling of continuous-flow bioreactors with a biofilm with the use of orthogonal collocation on finite elements. Chem Eng Commun. 2018;205(7):929-946. doi:10.1080/00986445.2018.1423557

14. Skoneczny S. Cellular automata as an effective tool for modelling of biofilm morphology. Environ Prot Eng. 2017;43(4):177-190. doi:10.5277/epe170414

15. Skoneczny S, Stryjewski W, Bizon K, Tabiś B. Three-phase fluidized bed bioreactor modelling and simulation. Biochem Eng J. 2017;121:118-130. doi:10.1016/j.bej.2017.01.017

16. Skoneczny S, Tabiś B. Dynamic properties of a continuous stirred tank biofilm bioreactor for aerobic processes. AIChE J. 2017;63(6):1818-1829. doi:10.1002/aic.15591

17. Skoneczny S, Tabiś B. Właściwości procesowe poziomego bioreaktora rurowego z napowietrzaniem krzyżowoprądowym. Przem Chem. 2016;95(10):2008-2011.

18. Tabiś B, Skoneczny S, Stryjewski WS. Nonlinear dynamics of a controlled stirred tank bioreactor with predator-prey relationship. Chem Process Eng. 2014;35(3):349-360. doi:10.2478/cpe-2014-0026

19. Tabiś B, Skoneczny S. Modelowanie struktury biofilmu przy użyciu automatu komórkowego. Czas Tech Chem. 2012;109(17):209-215.

20. Tabiś B, Skoneczny S. Ocena wpływu wielkości bioreaktora zbiornikowego na jego właściwości procesowe i kinetyczne : wpływ narastania mikroorganizmów na ściankach aparatu. Przem Chem. 2011;90(7):1387-1391.

21. Tabiś B, Skoneczny S. Ocena obecności i zrywania biofilmu w bioreaktorze zbiornikowym na jego zdolność biodegradacji toksycznego związku węglowego. Inżynieria i Apar Chem. 2012;51(2):26-27.

22. Tabiś B, Skoneczny S. Apparent elimination of inhibition phenomenon caused by proper design of a bubble tank bioreactor. Environ Prot Eng. 2014;40(4):105-117. doi:10.5277/epe140409

23. Skoneczny S. Nonlinear steady-state characteristics of continuous flow bioreactors with immobilized biofilm. Dep Chem Process Eng Cracow Univ Technol. 2013;PhD.

24. Tabiś B, Skoneczny S. Diffusional penetration depths in biofilms. Chem Process Eng. 2010;31(4):857-871.

25. Skoneczna J, Skoneczny S. The method of managing different sorts of plastics mixtures. Tech Trans. 2011;108(8):149-156.

26. Skoneczny S. Cellular automata-based modelling and simulation of biofilm structure on multi-core computers. Water Sci Technol. 2015;72(11):2071-2081. doi:10.2166/wst.2015.426

27. Skoneczny S, Tabiś B. The method for steady states determination in tubular biofilm reactors. Chem Eng Sci. 2015;137:178-187. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ces.2015.06.024